Zoot aveveeujumise sarja Valga etapp

Toimumise kuupäev:
 21. juuli 2017

Toimumise aeg: algus kell 18.00

Toimumiskoht: Pedeli Paisjärv, Valga

Võistluse korraldajad: Eesti Ujumisliit, Valga linn, MTÜ TriSmile www.trismile.ee info@trismile.ee

Võistluskeskus: Pedeli Paisjärve rand, Pika tänava ääres
Avaveeujumise seeriavõistlus

Zoot avaveeujumise sarja Valga etapi raames toimub Eesti Ujumisliidu avaveeujumise seeriavõistluste IV etapp.

 

Distantsid

Põhidistants  3 km ujumist

Rahvadistants  750 m ujumist

Lastedistants 250 m ujumist

 

Ajakava

Reede, 21. juuli
16.30-20.30 Võistluskeskus on avatud
16.30-17.45 Kohapeal registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine (lõpetatakse 30 min enne vastavat starti)
18.00 1. start avaveeujumine 250 m
18.15 2. start avaveeujumine 3 km, 750 m
20.30 Avaveeujumise autasustamine

 

Eesmärk

Ujumise ning tervislike eluviiside edendamine ja propageerimine Valgas. Liikumisrõõmu pakkumine värskes õhus. Ujumisoskuse parandamine ja avaveeujumise kogemuse pakkumine.

 

Vanusepiirangud

Avaveeujumisel võivad osaleda kõik huvilised, kellel on piisav treenitus distantsi läbimiseks. Alaealised võivad osaleda lapsevanema/eestkostja loal ja vastutusel.

Vastavasse starti lubatakse vaid juhendis välja toodud vanusegrupid.

 

Vanuseklassid ujumisdistantsidel
Eraldi arvestus on meestele ja naistele, poistele ja tüdrukutele.

 

Põhidistants 3 km

N/M 14-19: sündinud 2003-1998 (seeriavõistluse punktiarvestus)
N/M 20-29: sündinud 1997-1988 (seeriavõistluse punktiarvestus)
N/M 30-39: sündinud 1987-1978 (seeriavõistluse punktiarvestus)
N/M 40-49: sündinud 1977-1968 (seeriavõistluse punktiarvestus)
N/M 50-59: sündinud 1967-1958 (seeriavõistluse punktiarvestus)
N/M 60-69: sündinud 1957-1948 (seeriavõistluse punktiarvestus)
N/M 70-79: sündinud 1947-1938 (seeriavõistluse punktiarvestus)
N/M kalipso 14-80+: sündinud 2003 ja varem (kalipsoga ujujad ei osale avaveeujumise seeriavõistluse punktiarvestuses).

 

Rahvadistants 750 m

N/M 80+: sündinud 1937 ja varem (seeriavõistluse punktiarvestus)
N/M 14-80+: sündinud 2003 ja varem
(erandkorras ja vanema/ eestkostja vastutusel võivad osaleda ka nooremad)

 

Lastedistants 250 m
T/P -13: sündinud 2004 ja hiljem

Vanuseklassi kuulumist arvestatakse 31.dets. 2017. a. seisuga.

 

Registreerimine ja osalustasud

Eelregistreerida saab internetis Zoot avaveeujumise kodulehel kuni 20. juulini. Stardimaterjalide väljastamine, kohapeal registreerimine ja ümberregistreerimine (10 eurot) toimub võistluskeskuses reedel 21. juulil kell 16.30-17.45.

Sündmuse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure) osavõtumaksu ei tagastata.

Kuni 25.06.2017 26.06-20.07.2017 Kohapeal 21.07.2017
Ujumine (3 km) 15 EUR 20 EUR 25 EUR
Ujumine (750 m) 12 EUR 17 EUR 22 EUR
Ujumine (250 m) 5 EUR 5 EUR 5 EUR

 

Registreerumise kinnitus

Osavõtja on registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks. Maksmise aeg (mitte registreerimise aeg) on aluseks osavõtutasu arvutamisel.

Registreerudes kinnitab osaleja (alaealise puhul lapsevanem/eestkostja), et vastutab ise oma (lapse/eestkostetava) tervisliku seisundi eest ning nõustub, et korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumine eest.

Ujumisdistantsi osalejale on tagatud:

 • tähistatud ja turvatud rada,
 • elektrooniline ajavõtt,
 • vajadusel meditsiiniline abi.

 

Autasustamine:

Meeste, naiste ja poiste, tüdrukute iga vanuserühma kolme paremat autasustatakse diplomi ning meenega.

Auhinna saamiseks on kohustuslik autasustamisel osalemine. Juhul kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja. Hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.

 

Võistlusreeglid

 • Võistlus viiakse läbi vastavalt seeriavõistluse üldjuhendis kirjeldatud reeglitele.
 • Etapp läheb seeriavõistluse koondarvestusse kui veetemperatuur on vähemalt 16 kraadi.
 • Osalejatel ei ole lubatud kasutada riietust ega muid vahendeid, mis parandavad tema kiirust, vastupidavust või ujuvust. Kasutada võib ühte ujumiskostüümi, ujumisprille, maksimaalset kahte (2) ujumismütsi, ninaklambrit ja kõrvatroppe (FINA määrus OWS 6.9).
 • Lubatud on täispikad tekstiilist ujumistrikood, mis ei kata kaela ja õlgasid ega ulatu allapoole pahkluud (FINA määrus BL 8.4) ning kostüümil ei tohi olla lukke, haake jm kinnitusvahendeid (FINA requirements for swimwear approval 3.1.4). NB! Seeriavõistluse etappidel kehtib tekstiilist ujumistrikoo nõue ka alla 20 ̊ C veetemperatuuride puhul! Kalipso-klassis on lubatud võistelda kalipsoga.
 • Osaleja ühele või mõlemale õlale (kalipsoklassis põsele) kirjutatakse veekindla markeriga tema võistlejanumbrid. Osaleja ei tohi eemaldada numbrit enne finišeerimist.
 • Osalejal on kohustus kanda korraldaja poolt antud ujumismütsi.
 • Iga osaleja vastutab isiklikult oma ujumisoskuse ja tervisliku seisundi eest ning peab enne võistlust andma allkirja tervisliku seisundi deklaratsioonile. Alla 16- aastastel annab allkirja lapsevanem või treener.
 • Kõik juhendis käsitlemata või vaidlusalased küsimused lahendab võistluse peakohtunik (vajadusel koostöös EUL-i esindajaga), seeriavõistluse üldarvestust puudutavad küsimused EUL-i esindaja.

 

Võistlusrajad

3 km põhidistantsi võistlusrada

Start

Stardiala asub Pedeli paisjärve kaldal (võistluskeskuse vastaskaldal).

Ujumine

Ujumine toimub Pedeli paisjärves. Võistlejatel tuleb ujuda neli 750 m pikkust ringi

 

750 m rahvadistantsi võistlusrada

Start

Stardiala asub Pedeli paisjärve kaldal (võistluskeskuse vastaskaldal).

Ujumine

Ujumine toimub Pedeli paisjärves. Võistlejatel tuleb ujuda üks 750 m pikkune ring.

 

250 m lastedistantsi võistlusrada

Start

Stardiala asub Pedeli paisjärve kaldal (võistluskeskuse vastaskaldal).

Ujumine

Ujumine toimub Pedeli paisjärves. Võistlejatel tuleb ujuda vastaskaldale.

 

Ajavõtt

Ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse arve (45 eurot) võistlejale.

 

Ajalimiidid

3 km ujumine: 2 h

750 m ujumine: 20 min

250 m ujumine: 15 min

 

Meditsiiniline abi

Võistluse korraldaja tagab võistluse ajal meditsiinipunkti olemasolu võistluskeskuses.

 

Kaotatud ja leitud asjad

Leitud asjad kogutakse võistluspäeval kokku võistluse sekretariaati.