Zoot avaveeujumise sarja Tartu etapp  

19.juuli 2018
Põhidistants 1,5 km kell 19.00

Toimumiskoht: Emajõgi


Stardid
1,5 km ujumise start: Lodjakoja juures rannal

Võistluskeskus: Vabaduse pst ja Poe tn nurgal
Võistlusmaterjalide väljastamine ja kohapeal registreerimine toimub võistluskeskuses!

Võistluse korraldajad: Eesti Ujumisliit, MTÜ TriSmile ja partnered. info@trismile.ee

 Distantsid
Põhidistants 1,5 km ujumist

Ajakava

Neljapäev, 19. juuli
9.00-19.00 Võistluskeskus Vabaduse pst ääres on avatud
9.00-18.30 Võistluskeskuses Vabaduse pst ääres, registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine (lõpetatakse 30 min enne starti)
19.00 Start avaveeujumine 1,5 km
21.00 Avaveeujumise autasustamine

Eesmärk
Ujumise ning tervislike eluviiside edendamine ja propageerimine Tartus. Liikumisrõõmu pakkumine värskes õhus. Ujumisoskuse parandamine ja avaveeujumise kogemuse pakkumine.

Vanusepiirangud
Avaveeujumisel võivad osaleda kõik huvilised, kellel on piisav treenitus distantsi läbimiseks. Alaealised võivad osaleda lapsevanema/eestkostja loal ja vastutusel.

Vastavasse starti lubatakse vaid juhendis välja toodud vanusegrupid.

Vanuseklassid ujumisdistantsidel
Eraldi arvestus on meestele ja naistele, poistele ja tüdrukutele.

Põhidistants 1,5 km
N/M 14-19: sündinud 2004-1999 (seeriavõistluse punktiarvestus)
N/M 20-29: sündinud 1998-1989 (seeriavõistluse punktiarvestus)
N/M 30-39: sündinud 1988-1979 (seeriavõistluse punktiarvestus)
N/M 40-49: sündinud 1978-1969 (seeriavõistluse punktiarvestus)
N/M 50-59: sündinud 1968-1959 (seeriavõistluse punktiarvestus)
N/M 60-69: sündinud 1958-1949 (seeriavõistluse punktiarvestus)
N/M 70-79: sündinud 1948-1939 (seeriavõistluse punktiarvestus)
N/M 80+: sündinud 1938 ja varem (seeriavõistluse punktiarvestus)
N/M kalipso 14-80+: sündinud 2004 ja varem.

Registreerimine ja osalustasud
Eelregistreerida saab internetis Zoot avaveeujumise kodulehel kuni 17. juulini. Stardimaterjalide väljastamine, kohapeal registreerimine ja ümberregistreerimine (10 eurot) toimub võistluskeskuses ajakavas märgitud aegadel.

Sündmuse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure) osavõtumaksu ei tagastata.

Kuni 18.07.2018 Kohapeal 19.07.2018
Ujumine (1,5 km) 20 EUR 25 EUR

 

Registreerumise kinnitus
Osavõtja on registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks. Maksmise aeg (mitte registreerimise aeg) on aluseks osavõtutasu arvutamisel.

Registreerudes kinnitab osaleja (alaealise puhul lapsevanem/eestkostja), et vastutab ise oma (lapse/eestkostetava) tervisliku seisundi eest ning nõustub, et korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumine eest.

Ujumisdistantsi osalejale on tagatud

  • tähistatud ja turvatud rada,
  • elektrooniline ajavõtt,
  • pakihoid,
  • vajadusel meditsiiniline abi.

 

1,5 km Zoot põhidistantsi võistlusrada
Start
Stardiala asub Lodjakoja juures rannal

Ujumine
Ujumine toimub Emajões, mille temperatuur on võistluse ajal tavaliselt umbes 20°C. Võistlejatel tuleb ujuda allavoolu 1,5 km kuni Tartu turuhooneni.

Ujumisstarti võib jätta ainult nummerdatud koti, mis toimetatakse finišisse.

Võistlusreeglid
Võistlusreeglid kõikidele distantsidele

  • Osalejatel ei ole lubatud kasutada riietust ega muid vahendeid, mis parandavad tema kiirust, vastupidavust või ujuvust, v.a. triatlonireeglitele vastavad kalipsod.
  • Kalipsoga on kohustatud ujuda, kui vee temperatuur on alla 15C ja lubatud võistelda kui veetemperatuur ei ületa 23,9C
  • Osaleja ühele või mõlemale õlale (kalipso puhul põsele) kirjutatakse veekindla markeriga tema võistlejanumbrid. Osaleja ei tohi eemaldada numbrit enne finišeerimist.
  • Osalejal on kohustus kanda korraldaja poolt antud ujumismütsi.
  • Iga osaleja vastutab isiklikult oma ujumisoskuse ja tervisliku seisundi eest ning peab enne võistlust andma allkirja tervisliku seisundi deklaratsioonile. Alla 16- aastastel annab allkirja lapsevanem või treener.
  • Kõik juhendis käsitlemata või vaidlusalased küsimused lahendab võistluse peakohtunik.

Ajavõtt
Ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse arve (70 eurot) võistlejale.

Ajalimiidid
1,5 km ujumisrada suletakse: 19:45 (45 min)

Autasustamine
Meeste ning naiste iga vanuserühma kolme paremat autasustatakse diplomi ning meenega.

Auhinna saamiseks on kohustuslik autasustamisel osalemine. Juhul kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja. Hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.

Meditsiiniline abi
Võistluse korraldaja tagab võistluse ajal meditsiinipunkti olemasolu võistluskeskuses.

Kaotatud ja leitud asjad
Leitud asjad kogutakse võistluspäeval kokku võistluse infopunkti.