Zoot avaveeujumise sarja Paide etapp

Toimumise kuupäev: 
9. juuni 2017

Toimumise aeg: algus kell 18.00

Toimumiskoht: Paide tehisjärv

Võistluse korraldajad: Paide linn, MTÜ TriSmile
www.trismile.ee,  info@trismile.ee

Võistluskeskus: Paide tehisjärve rand

 

Distantsid

Põhidistants 1,5 km ujumist

Rahvadistants 750 m ujumist

Lastedistants 250 m ujumist

 

Ajakava

Reede 9. juuni
16.30-20.00 Võistluskeskus on avatud
16.30-17.45 Kohapeal registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine (lõpetatakse 30 min enne vastavat starti)
18.00 1. start 250 m
18.15 2. start 1,5 km ja 750 m
19.30 Autasustamine

 

Eesmärk

Ujumise ning tervislike eluviiside edendamine ja propageerimine Paides. Liikumisrõõmu pakkumine värskes õhus. Ujumisoskuse parandamine ja avaveeujumise kogemuse pakkumine.

 

Vanusepiirangud

Avaveeujumisel võivad osaleda kõik huvilised, kellel on piisav treenitus distantsi läbimiseks. Alaealised võivad osaleda lapsevanema/eestkostja loal ja vastutusel.

Vastavasse starti lubatakse vaid juhendis välja toodud vanusegrupid.

 

Vanuseklassid ujumisdistantsidel
Eraldi arvestus on meestele ja naistele, poistele ja tüdrukutele.

Põhidistants 1,5 km

N/M 14-19: sündinud 2003-1998
N/M 20-29: sündinud 1997-1988
N/M 30-39: sündinud 1987-1978
N/M 40-49: sündinud 1977-1968
N/M 50-59: sündinud 1967-1958
N/M 60-69: sündinud 1957-1948
N/M 70-79: sündinud 1947-1938
N/M 80+: sündinud 1937 ja varem
N/M kalipso 14-80+: sündinud 2003 ja varem

 

Rahvadistants 750 m
N/M 14-80+: sündinud 2003 ja varem
(erandkorras ja vanema/ eestkostja vastutusel võivad osaleda ka nooremad)

 

Lastedistants 250 m
T/P -13: sündinud 2004 ja hiljem
Vanuseklassi kuulumist arvestatakse 31.dets. 2017. a. seisuga.

 

Registreerimine ja osalustasud

Eelregistreerida saab internetis Zoot Avaveeujumise sarja kodulehel kuni 8. juunini. Stardimaterjalide väljastamine, kohapeal registreerimine ja ümberregistreerimine (10 eurot) toimub võistluskeskuses reedel 9. juunil kell 16.30-17.45

Sündmuse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure) osavõtumaksu ei tagastata.

 

Kuni 8.06.2017 Kohapeal 9.06.2017
Ujumine (1,5 km) 15 EUR 20 EUR
Ujumine (750 m) 12 EUR 17 EUR
Ujumine (250 m) 5 EUR 5 EUR

 

Registreerumise kinnitus

Osavõtja on registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks. Maksmise aeg (mitte registreerimise aeg) on aluseks osavõtutasu arvutamisel.

Registreerudes kinnitab osaleja (alaealise puhul lapsevanem/eestkostja), et vastutab ise oma (lapse/eestkostetava) tervisliku seisundi eest ning nõustub, et korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumine eest.

 

Ujumisdistantsi osalejale on tagatud

  • tähistatud ja turvatud rada,
  • elektrooniline ajavõtt,
  • vajadusel meditsiiniline abi.

 

Autasustamine:

Meeste, naiste ja poiste, tüdrukute iga vanuserühma kolme paremat autasustatakse diplomi ning meenega.

Auhinna saamiseks on kohustuslik autasustamisel osalemine. Juhul kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja. Hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.

 

Võistlusreeglid

  • Osalejatel ei ole lubatud kasutada riietust ega muid vahendeid, mis parandavad tema kiirust, vastupidavust või ujuvust. Kasutada võib ühte ujumiskostüümi, ujumisprille, maksimaalset kahte (2) ujumismütsi, ninaklambrit ja kõrvatroppe (FINA määrus OWS 6.9).
  • Lubatud on täispikad tekstiilist ujumistrikood, mis ei kata kaela ja õlgasid ega ulatu allapoole pahkluud (FINA määrus BL 8.4) ning kostüümil ei tohi olla lukke, haake jm kinnitusvahendeid (FINA requirements for swimwear approval 3.1.4). Kalipso-klassis on lubatud võistelda kalipsoga.
  • Osaleja ühele või mõlemale õlale (kalipsoklassis põsele) kirjutatakse veekindla markeriga tema võ Osaleja ei tohi eemaldada numbrit enne finišeerimist.
  • Osalejal on kohustus kanda korraldaja poolt antud ujumismütsi.
  • Iga osaleja vastutab isiklikult oma ujumisoskuse ja tervisliku seisundi eest ning peab enne võistlust andma allkirja tervisliku seisundi deklaratsioonile. Alla 16- aastastel annab allkirja lapsevanem või treener.
  • Kõik juhendis käsitlemata või vaidlusalased küsimused lahendab võistluse peakorraldaja.

 

Võistlusrajad

1.5 km põhidistantsi võistlusrada

Start

Stardiala asub Paide tehisjärve kaldal

Ujumine

Ujumine toimub Paide tehisjärves. Võistlejatel tuleb ujuda neli 375 meetrist ringi.

 

750 m rahvadistantsi võistlusrada

Start

Stardiala asub Paide tehisjärve kaldal

Ujumine

Ujumine toimub Paide tehisjärves. Võistlejatel tuleb ujuda kaks 375 meetrist ringi.

 

250 m lastedistantsi võistlusrada

Start

Stardiala asub Paide tehisjärve kaldal

Ujumine

Ujumine toimub Paide tehisjärves. Võistlejatel tuleb ujuda üks 250 meetrine ring.

 

Ajavõtt

Ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse arve (45 eurot) võistlejale.

 

Ajalimiidid

1,5 km ujumine: 45 min

750 m ujumine: 20 min

250 m ujumine: 15 min

 

Meditsiiniline abi

Võistluse korraldaja tagab võistluse ajal meditsiinipunkti olemasolu võistluskeskuses.

 

Kaotatud ja leitud asjad

Leitud asjad kogutakse võistluspäeval kokku võistluse sekretariaati.